Когато започнах да се занимавам с даоски практики и по-спeциално със системата на майстор Мантак Чиа, за мен това бяха поредните методи за медитация. Дори не се замислих, защо системата е наречена Универсално лечебно Дао (Universal Healing Tao). За мен беше достатъчно, че практиките подобряваха живота ми. Приемах ги за нещо вътрешно.

През последните няколко години, под вещото ръководство на Рентао, започнах да оформям по-цялостна картина. Не че и преди, когато практикувах сам, това не е било възможно, просто не съм се замислял. Винаги съм предпочитал да достигам до изводите на база практически опит и лични изживявания, а не чрез четене и зазубряне на теория. Рентао изигра основна роля в това да насочи вниманието ми към последователността и разгръщането на системата, като свърза практиките по изчистване на органите и меридианите в тялото, работата със сексуалната енергия, укрепването на сухожилията и свързването на тялото в цялостна система с работата с външни сили.

И друг път съм споменавал, че първоначалната енергия, с която всеки човек разполага, е достатъчна само за да се направи свързване с по-големи и външни източници на енергия. Това са природните сили на всяко едно ниво. А нивата не са някаква езотерична тайна, а силите които въздействат на всяко едно живо същество, на всяка материя и енергия във вселената. Ще се опитам да обясня за какво иде реч, с уговорката, че все още личните ми усещания и познания могат да не са толкова добре свързани със способността ми да ги изразя, както и може да има пропуски в познанията ми. Тук е мястото да благодаря на всеки, който през годините щедро и безкористно споделяше своите опит и знания с мен.

Първата сила се нарича Универсална (от универсум – вселена, от тук идва и името на системата на майстор Чиа: Universal Healing Tao) или Изначална сила и е известна също като небесна енергия. Тя се проявява като енергията на всички звезди, планети и галактики. Тази огромна, всепроникваща сила подхранва ума, менталната ни страна или духа, както са го наричали древните даоси, на всеки индивид. Тази сила е в основата на всичко друго във Вселената, което съществува. Тя се е зародила още с Големия взрив или още с началото на съществуването на вселената. Универсалната сила се насочва към нашата планета, заради уникалната връзка между Земята и Луната. Силите на привличане между Земята и Луната създават една много силна, магнитна енергия която привлича и сваля на повърхността на Земята енергиите на всички звезди в нашата галактика. Като конкретна зона, в която се проявява тази сила, това е върха на главата (фонтанелата). Изправената стойка на човека позволява тази сила да влиза в нас и да минава по протежение на цялото ни тяло. Устройството и разположението на гръбначния ни стълб, както и на централната нервна система, поемат и разпространяват тази сила по цялото тяло. Гръбначният мозък е вертикален. По този начин човекът застава между две много силни взаимодействия: Универсалната сила(небесна сила) и магнитното поле на Земята(земна сила). Положителна сила(Ян) и отрицателна(Ин). Според даосите, изправената ни стойка е в основата на нашата еволюция, тъй като сме застанали точно по протежението на това огромно космично сливане на двете сили. Даосите са смятали, че човекът и всичко на Земята е сътворено от „звезден прах” – факт, който съвременната наука потвърждава. Всички елементи, които съставляват материята на земята са се образували от избухването на най-старите звезди в галактиката. Така стигаме до втората сила.

https://youtu.be/ap63fu1N3qI?t=1830

Визуално представяне на възникването на вселената, страхотен научнопопулярен филм
Силата на космическите частици, или още енергия на човешкия план на съществуване, е втора сила на природата. Космическите частици са част от Изначалната(Универсална) сила, която се влива в пространството. Те са резултат от експлодирали звезди които са дошли до края на жизнения си цикъл, плаващи в пространството като много фини частици. Тъй като силната магнетичната сила, създадена от Земята и Луната привлича тези частици, част от тях минават през земната атмосфера като „прах”, и достигат земната повърхност. Тези частици или „прах” подхранват енергията на органите, жлезите и сетивата на всички хора. Тази енергия влиза в нас чрез въздуха и дишането. Поради тази причина, даосите обозначават Чи, жизнената енергия и въздуха с една и съща дума. Друга част влиза чрез храната. Третият начин е чрез водата, която поемаме. Храната и водата имат отношение към хранителната енергия, която се разнася с кръвта. Поради своя общ източник, енергията, дишането и кръвта са тясно свързани и с тях се работи при медитативните практики. Тази сила е свързана с човешкия план на съществуване, защото, подхранвайки жлезите и органите ни, ние я усещаме като емоции.

Като трета сила на природата, Земната сила включва енергия от растенията, животните, водата и всички природни явления на планетата Земя. Даосите наблюдавали, че растения и дървета, в своя растеж, поемат и усвояват универсалната и космическата енергии. Енергията на слънцето и звездите, енергията на космическите частици се преработват от растенията и дървета, като по този начин те застават в началото на хранителната верига. Животните, от своя страна, консумират растителността, възползвайки се от космическата енергия. Земята поддържа и защитава живота, който се развива на нея. Вибрацията на здравото човешко тяло съвпада с вибрацията на Земята. Ние живеем в нейното магнитно поле. Земната сила отговаря за материята, за нашето тяло. Даосите открили, че есенцията на Земята, тази творческа сила, е това, което на запад познаваме като сексуална енергия.
Взети заедно, тези три сили представляват енергиите на Небето, Хората, както и Земята, работещи в синхрон, за да поддържат цялото съществуване. Древните даоистите наричат тези три сили „тримата чисти”, защото са възникнали директно от Ву Чи (Великата празнота) или както я познаваме на запад – Големия взрив. Традиционно, „тримата чисти” се представят символно като трима императори, които пребивават в трите дворци или центрове на тялото, наречени горен, среден и долен тан тиен – буквално „поле на еликсира” или три зони, в които се събира съответната енергия. Небесната универсална енергия се събира в областта на главата, Чи или космическите частици влизат в тялото чрез въздуха и в областта между веждите, извлича се от бъбреците и се разпределя към вътрешните органи и жлези. Основно седалище е областта на сърцето. Земната енергия е свързана с областта на корема и бъбреците.

Небесната енергия се изразява чрез способността ни да мислим, затова и постоянните тревожни и повтарящи се мисли изтощават тази енергия. Чи се помещава в гърдите и е свързана с емоциите и вътрешните органи. Силните емоции изтощават нашата енергия, като най-разпространен пример може да се посочи плиткото дишане. Друго следствие от силни емоции са толкова разпространените заболявания на щитовидната жлеза, главно при жените. Силните емоции разбалансират сърцето, а то е свързано с речта. Следователно много говорене + силни емоции увреждат гърления център. От изтощаване на половата енергия, която представлява силата на Земята, страдат и двата пола. Поради по-често хабене, чрез еякулацията, мъжете са тези, които по-бързо я изразходват, факт свързан с по-късия живот на силния пол. Жените изразходват своята сексуална енергия чрез менструацията или веднъж на около 28 дни.

Трите сили или трите съкровища са в центъра на даоските практики. Те повлияват целия наш живот, здраве и съществуване. Поддържането им в баланс и тяхното съхраняване са основата на щастливия и дълголетен живот. Пренебрегването или невежеството по отношение на тяхното съхраняване, балансиране и развитие води до болест, старост и смърт.