Шамбаня’2015 летен Дао лагер

Даоски практики и летящи хамаци с приятели. Прекрасно изживяване, споделено с чудесно хора, изпълнени с любопитство и искрен интерес към даоската вътрешна алхимия и Цигун.