Съвременната наука започва да открива това, което даоските мъдреци са знаели преди хилядолетия. Международен екип от учени създаде най-пълния модел на еволюцията на вселената.

Image 3Истинската Вселена, заснета от телескопа Хъбъл (в ляво) и резултатът от симулацията (в дясно)

Тъмната материя няма електромагнитно излъчване и не взаимодейства с него. И поради това е невъзможно да бъде наблюдавана. Тя може да бъде открита, тъй като създава гравитационни ефекти.

Новият компютърен модел е основан на теориите на проф. Карлос Френк от университета в Даръм, Великобритания, който изрази задоволство, че компютърното моделиране, базирано на теорията, че Вселената е възникнала от тъмната материя, е дало толкова добри резултати.
В обикновените компютърни модели може да се създадат правдоподобно изглеждащи звезди и галактики. Но от тъмната материя започва всичко, казва той.

Обичайно е резултатът от подобни моделирания да съответства само частично на това, което представлява Вселената. Но новият компютърен модел е удивително близък до реалността.

В началото в модела се появяват линии от загадъчна субстанция, която изследователите нарекли тъмна материя, простираща се във вселенската празнота като клони на гигантско дърво. След милиони години тъмната материя започва да се събира в клъстъри, които стават изходен материал за първите галактики. След това възниква обикновената материя, от която се появяват звездите, планетите и самият живот.

В началните етапи от живота на Вселената има поредица от огромни взривове, в резултат на които материята се скупчва в черни дупки, от които по-късно се изхвърля. Този период на хаос постепенно води до възникване на звезди и галактики. Преди края на модела се появява Вселена, подобна на настоящата.

Доктор Марк Фогелсбергер от Масачузетския технологичен институт, който води проучването, казва, че компютърният модел потвърждава много от съвременните космологични теории. Много от галактиките, които се появяват в модела, приличат на галактиките в реалната Вселена. Това говори, че нашите базови знания за функционирането на Вселената отговарят на действителността, казва той.

В частност моделът подкрепя теорията, според която тъмната материя е „скелетът“, който поддържа видимата Вселена. Ако от него изключим тъмната материя, резултатът не би приличал на настоящата Вселена, обяснява д-р Фогелсбергер.

Това е първият компютърен модел, който показва възникването на видимата от тъмната материя. Моделът също така помага по-добре да се разбере как функционира т.нар. тъмна енергия, благодарение на която Вселената продължава да се разширява.

Със съкращения

Даосите, които са естествоизпитатели и се интересуват от практическата стойност на знанието, не само са достигнали до сходен модел, но са изнамерили и начин как да бъде използвани различните космически енергии.

Image 42Накратко: Тъмната материя е позната като У Дзи (Ву Чи) в даоския модел – празнота или абсолютен покой. Също така, даосите говорят за нея като нещо, което не може да се види или усети със сетивата, но определено можем да се свържем с него. Неназовимо, вечно, от него произлиза материята. В същото време учените описват тъмната материя по следния начин: „Тъмната материя няма електромагнитно излъчване и не взаимодейства с него. И поради това е невъзможно да бъде наблюдавана. Тя може да бъде открита, тъй като създава гравитационни ефекти.“