Време за четене: 7 мин.

Медитацията на Малкия небесен кръг (МНК) е крайъгълния камък в даоската вътрешната алхимия. Докато Лечебните звуци и Вътрешната усмивка ни дават инструментите, които да използваме в медитацията, то практиката на Малкия небесен кръг (Микро-космическа орбита) е основата, върху която се надграждат всички останали даоски формули от вътрешната алхимия.

Малък небесен кръг и Микро-космическа орбита са синоними и така ще бъдат използвани и в настоящия материал.

Основен резервоар на жизнената енергия

Медитация на малкия небесен кръг, Микрокосмическа медитация

Можете да разгледате схемата с добро качество, ако кликнете върху нея

Двата меридиана, които формират Малкия небесен кръг, са основните резервоари на Ци в човешкото тяло. Ду май и Рен Май минават съответно по централната предна и задна линия на тялото. Ду май (Управляващият канал) е резервоар на Ян енергия, докато Рен Май(Зачеващия/функционален канал) е резервоар на Ин енергия.

Ду май и Рен Май - Управляващ и Функционален, зачеващ меридиан

В медитацията на Малкия небесен кръг, движението на енергията е обратно на естественото движение по тези два меридиана. Поради това се нарича „пътя на огъня“ или „горещия поток“. Движението на ци, срещу естественото движение в меридианите, има пречистващ ефект, но по-важната цел е засилване на еволюцията на съзнанието.

Ако ци на бъбреците е силна, то ци на всички органи ще е силна и ще циркулира свободно, а здравето на човека ще е добро.

Тези два меридиана естествено се прекъсват от устната кухина, в която биват свързани от езика. Свързването ствава като езикът допре горното небце, малко зад горния ред зъби. На схемата по-долу е зоната е наречена „Точка на вятъра“:

Положение на езика при медитация

Малкият небесен кръг има свойство, което никой от останалите меридиани в човешкото тяло не притежава: по него тече както хранителна ци, така и сексуална енергия (дзин ци). По този начин Малкият небесен кръг се явява резервоар, в който циркулират тези два основни типа енергия в човешкото тяло. Или казано направо – резервоар на основното количество от нашата жизнена енергия.

От естеството и качеството на енергията в тези канали зависи нашето физическо, емоционално и ментално състояние (Трите съкровища – Сан бао). Или казано накратко: дали се чувстваме силни и енергични или сме постоянно изморени и скапани.

Земната, Човешката и Небесната орбити в човешкото тяло

По продължението на двата меридиана Ду и Рен има множество енергийни центрове, които изпълняват различна функция и имат различна роля. Групирането на тези центрове формира 3 нива на медитация и циркулация на Ци, която подхранва различни аспекти на нашата цялостна личност.

Защо 3 орбити, а не само една?

Формирането на Микро-косическата орбита(МКО) изисква време. Отделно от това, определени центрове работят със сходен тип енергия, което ги групира заедно. Разделянето на цялата практика на 3 не е задължително, но би било от голяма полза.

Практикуването на тези три отделни етапа спомага за по-ефективното и безпроблемно формиране на МКО, тъй като още на ранните етапи на практика, движението на енергията може да бъде свързано в кръг и да бъде многократно изпълнено както по Ду май (Управляващ меридиан), така и по Рен май(функционален, зачеващ).

Включването на центрове от Рен Май (предният Ин меридиан) действа благотворно и охлаждащо на генерираната по Ду Май гореща Ян енергия. По този начин целият процес е по-балансиран и донякъде може да се каже: по-безопасен.

Земна орбита

Тя включва 5  енергийни центъра:

 1. Пъп,
 2. Пубисна кост – сексуален палат(яйчников или семенен дворец),
 3. Перинеум,
 4. Кръстна кост,
 5. Мин мен.

Цялото движение на ци при практикуването на земната орбита се осъществява около долния дантиен, който служи като вид „черна дупка“ преработваща енергията.

Човешка орбита

При нея се включват още 4 енергийни центрове, като допълват тези от земната орбита. На този етап извлечената от Дзин енергия се превръща в жизнена, като това рафиниране става в средния дантиен. Центровете са:

 1. Т11, надбъбречни жлези (част от Ду май)
 2. Гае-пе (част от Ду май)
 3. Сърдечен център (Рен май)
 4. Слънчев сплит (Рен май)

Космическа или небесна орбита

С добавянето на още 5 енергийни центрове, орбитата добива своята завършена алхимична структура. В горния дантиен ци се трансформира в шън. Центровете са:

 1. C7, пещта на Дао
 2. Нефритена възглавница, малък мозък
 3. Бай хуей, корона
 4. Ин тан, междувеждие
 5. Гърлен център

Какво задължително трябва да знаете, преди да започнете практика?

 1. Трябва да сте в относително добро физическо състояние. В частност трябва да сте сигурни, че не сте заразени от предавана по полов път болест. Практикуването на орбитата може да ускори тяхното протичане.
 2. На следващо място, раздвижването сексуалната енергия (дзин ци) ще раздвижи всички травми, срам, вина, предразсъдъци, заключени в половата област и застоялата там енергия. Имайте предвид, че целта на всички даоски практики е да ни освободи от всичкия боклук, който сме създали и натрупали в тялото си.
 3. Работата с енергията срещу естественото ѝ движение в меридианите на Микро-космическата орбита е Път за промяна на вашите съдба и живот. Никой не може да ви даде гаранция, че това ще е с положителен за вас знак. Пътят на огъня, както наричат тази медитация, има доста абстрактни цели, които са свързани с еволюция на съзнанието и безсмъртие. Не подхождайте лекомислено към тази практика, тя не е спорт, който се прави 3 пъти в седмица за тонус.

Не искам да превръщам практиката в нещо страшно или мистично, но също така не искам да се остава с впечатление, че тя е безобидна и подходяща за всекиго по всяко време.

Земната орбита – защо е толкова важна?

Естествените процеси в зрялото човешко тяло следват инстинкта за размножаване. Първичната дзин (юан дзин), чието седалище е в бъбреците, се трансформира в полови хормони и клетки/съзряване на клетки/. След което, чрез секс(за мъжете) или месечния цикъл(за жените), нашата жизненост напуска тялото.

Слабата сексуална енергия в състояние на хаос подхранва объркани емоции, които на свой ред водят до объркани мисли.

Отварянето на долните центрове на Малкия небесен кръг или земната орбита, хармонизират сексуалната енергия и я карат да тече през всички центрове, без застой.

Долният дантиен е мястото за работа и съхранение на дзин. Земната орбита е сравнително безопасната лаборатория, в която практикуващият да се научи на следните умения:

 • да знае как да работи с отделните енергийни центрове, което означава да може да насочва стабилно своето внимание във всеки енергиен център, да сгъстява, преработва и завърта енергията във всеки енергиен център;
 • да знае как прехвърля фокусираното си внимание от един енергиен център към друг: движение надолу и движение нагоре;
 • да знае как да използва перинеумната помпа, за да изкачва енергия нагоре;
 • да може свободно да завърта енергията в кръг – от пъпа по целия път до минг мен и след това да съединява в кръг от минг мен към пъп.

Огромна е ролята на Вътрешната усмивка в целия процес. Колкото повече време и внимание е отделил практикуващия на началните практики, толкова по-лесно ще е цялостното изпълнение на медитацията на Малкия небесен кръг, а вниманието му ще е по-устойчиво.

Правилото, че не трябва да се прескачат стъпала в обучението и че бавното учене е бързо учене, е валидно в най-голяма степен.

Земната орбита, връзката с даоските сексуални практики

Усвояването на земната орбита е стъпало към практиките за студено извличане на дзин (Яйчниково и тестисно дишане) и Горещо извличане на оргазмена ци (Голямото изтегляне или Изтегляне на нектара до върха на голямото цвете).

Втората „спирка“ или вторият енергиен център в земната орбита е пубисната кост. Заедно с перинеума, който е третият енергиен център и помпа за изкачване на енергията по Ду май, дават основните умения, които ще се ползват в даоските сексуални практики. Ако това бъде разбрано и съвестно практикувано, то следващите стъпки ще бъдат съвсем леко разширяване на практиката, която ученикът е овладял.

Ако липсва практика или ученикът се хвърли направо с изучаването на даоските сексуални практики, както се случва при много практикуващи, които не се интересуват от „духовната страна на практиките“, а от сексуални „техники“, то почти сигурно е, че провалът в практиките ще настъпи рано или късно. Вторият вариант предполага повече рискове.

Мускули и помпи

Много практикуващи медитация смятат, че нямат нужда от практики за тялото. Уви, в много случаи, практиката на статична медитация може да се отрази неблагоприятно на и без това застоялия съвременен човек.

Псоасни мускули - мускул на душата

Илиопсоасната мускулатура + перинеумната област + тазобедрените стави се наричат куа. Куа може да се преведе като „чатал“, но значението на цялата област е много по-голямо. Куа свързва долната и горна част на тялото, за да функционира като едно цяло. Ако цялата област е „затворена“ т.е. мускулите са стегнати поради обездвижване, а ставите „клеясали“ тогава циркулацията на ци в цялото тяло е слабо.

Освен от обездвижване, емоционалното ни състояние играе голяма роля в усещането на куа. Страхове, изтощение на бъбреците и хаотична сексуална енергия водят до стегнат и слабо подвижен кръст, слабост в краката и усещане, че животът ни носи в непредвидими посоки, чувство на безсилие.

Изтичането на енергията е свързано със слаба мускулатура в дъното на тялото: срамно-опашния мускул, перинеума.

Медитация на "земната орбита"- основата за успех във всички вътрешни практики 1
Срамно-опашен мускул или перинеум.

Практиката на земната орбита изисква използване на перинеумната помпа. Съкращаването и отпускането на перинеума, комбинирано с дълбоко коремно дишане оказва изключително ползотворно влияние върху „вратата на живота и смъртта“ – енергийния център Хуей Ин. Тук се събират всички Ин енергии в тялото и този център е отговорен за връзката между земната енергия и достигането ѝ до тялото през краката.

Освен описаните мускули от долната част на торса, засилването на мускулатурата на краката и повишаването на подвижността на тазобедрените стави и кръста, са предпоставка за успех в практиката на Малкия небесен кръг.

В даоската вътрешна алхимия е невъзможно да имаш силна енергия, ако имаш слаби крака и блокиран кръст. Ако видите човек, който не може да клекне, но ви раздува големи теории за енергии, да знаете, че практиката му е много слаба. 😉

Заключителни думи

Следването на ясна и подредена система от стъпки е гаранция за успех и максимално намалява възникването на проблеми. Към това бих добавил, че упражняването на някое вътрешно бойно изкуство, базирано на даоските принципи, дихателни практики, китайска медицина и други, ще доведе до още по-добър и стабилен напредък.

Запомнете: даоската вътрешна алхимия е преживяване, а не философия. Липсва ли ви всекидневна практика, значи имате само кухи теории, които не разбирате.

Редовната практика се отплаща със своите позитивни ефекти и дава стабилна основа за следващите етапи както на медитацията на Малкия небесен кръг, така и на даоските сексуални практики, така и на практиките от висшата вътрешна алхимия.

Успех в практиката!

1 1 гласувайте
Рейтинг на статия
Абонирай се
Уведоми за
guest
0 Коментари
Вградени отзиви
Преглед на всички коментари