Ще погледнем от две различни гледни точки на творческата енергия, която на Запад познаваме само като сексуална енергия. Първият поглед е от гледна точка на здравето. Вторият аспект включва духовните практики за еволюция на духа.

Здраве

На Запад гледаме на здравето като на нещо външно. Разболяваме се и отиваме на лекар, който ни предписва лекарство. Личната отговорност за здравето е прехвърлена на друг човек, като тук дори не става дума за поддържане на здравето, а за неговото възстановяване. Лекува се следствието, вместо да се обърне внимание на причините и да се намали максимално риска от заболяване. Ето някои от въпросите, свързани със здравето, които ще засегнем на лекцията:

  • Понятие за здраве от западна гледна точка и от гледна точка на даоската вътрешна култивация;
  • Съхраняване на жизнеността – ключ към съхраняване на здравето;
  • Емоционалните корени на заболяванията;

Картина1„Вашето състояние е много сериозно, медицината не знае какво да прави с него. Вие сте в отлично здраве“

Творческа енергия

Творческата енергия или есенцията на тялото е едно от трите съкровища, които сме смятат за основата на човешкия живот. На Запад я познаваме само като енергия, която използваме за продължаване на рода или за удоволствие. Липсата на правилно разбиране за нейната същност, ролята й в нашия живот и силата, която притежава, носят след себе си болест и страдание. Даосите са намерили начин да съхранят и развият тази енергия, без да се ограничават чрез безбрачие. Ето по-важните въпроси, свързани с творческата енергия, които ще разгледаме:

  • Как наследяваме творческата енергия, от какво зависи нейното качество/количество;
  • Как я изразходваме и как да я съхраним;
  • Връзката на творческата енергия с привличането между половете; отслабването на привличането в една двойка с течение на времето;

Дваойка_смесена енергия

Даоски практики за развитие на тялото, жизнеността и духа

Има два начина, по които се гледа на сексуалната енергия въобще в духовните практики. Първият начин е да не се говори за нея, тъй като в повече духовни системи работата с нея е самостоятелна и е предвидена на по-високите нива на обучение. На масовия практикуващ не се споменава почти нищо, защото всяко ограничаване в тази насока би го отблъснало. Вторият начин е да се гледа на дадена практика изцяло в сексуален аспект и нейното име да стане синоним на практики за сексуална разюзданост и удоволствие.

Даосите са били практични хора и са въвели сексуалното гун фу(методи за култивиране на сексуалната енергия), за да съхранят здравето и жизнените сили на своите ученици. Публична тайна е, в средите на практикуващите духовни системи, че сексуалната енергия е в основата на всякакво развитие на духа. Нейното изхабяване неимоверно намалява шансовете за развитие, често такива практикуващи стават тесногръди и изпълнени с предразсъдъци поради липса на същинска практика.

Microcosmic-Orbit-146x300

Лекцията ще засегне основни въпроси, свързани с вътрешните трансформации, до които води съхраняването и преобразуването на сексуалната енергия в жизнена, а на жизнената в духовна.

Час на провеждане: 17:00 – 18:30

Цена на лекцията: 10 лв.

Къде: Даоски център Кан&Ли, който се намира в София, ул. Оборище 113-115, ет. 6, ап. 21.

В залата се влиза без обувки. Могат да се ползват чисти(!!!) спортни обувки.

Водещ: Иван Петков, сертифициран инструктор от Universal Healing Tao системата на Майстор Мантак Чиа; мобилен тел. 0893 478426; daodmin@gmail.com

За записване за лекцията е необходимо да се направи предварителна резервация по телефон или имейл, тъй като местата са ограничени! Благодаря!