Поводите за този постинг са два: първо, част от практикуващите от групата стигнаха до Сливане на 5-те елемента I, много важна част от която е изчистването на миналото; втората причина е, че на нашия Дао уикенд ще дойдат скъпи наши приятели, които практикуват тибетския Бон Дзогчен, в който има сходни практики, и ще обменим опит с тях. (Миналата година на уикенда в Пчелин си говорихме за осъзнато сънуване, та явно тия събития им е писано да са… такива)

Накратко – дойде му времето явно :).

Сливането на 5-те елемента е част от даоската вътрешна алхимия и имa за цел да постави началото по създаването на ново енергийно тяло. Вече не е тайна, че всякакви изживявания в духовните учения се дължат на енергийното тяло. То е инструментът, с който изследваме, учиме се и с който еволюираме в рамките на един живот (или няколко :). За да създадем (и да се свържем) с енергийното си тяло, трябва голямо количество енергия. Погледнато от този ъгъл, всички предхождащи практики са подготовка за този момент, тъй като имат за цел да спрат безразборното изразходване и да съхранят енергията, с която която разполагаме. Вътрешната усмивка, Лечебните звуци, Микрокосмическата орбита, Желязната ризница, Дантиен Чи Гун, Сексуалните практики – всички те преобразуват негативна енергия и/или съхраняват нашите сили. В крайна сметка, енергийното тяло е продукт на есенцията от нашата сексуална, емоционална и ментална енергии + внасянето на външни сили в тяло, като универсалната космическа енергия(слънце, галактики, планети), енергията на космическите частици и земната енергия.

Усилването на енергията в тялото усилва и всичко друго, което имаме на разположение. Ще усили травмите от миналото, подтиснатите емоции, енергийната ни свързаност с всички полови партньори, които сме имали. Затова началото на практиката е свързано с изчистване на миналото, най-общо казано. Емоциите и моделите ни на реакция имат като своя причина събития от нашата лична история. Много хора искат да се променят, но с ужас откриват, че желанието за промяна съвсем не е достатъчно. Още в първата заредена със силен емоционален заряд  ситуация, всички мисловни настройки за промяна се разпадат като глухарче на вятъра. Защото моделите ни на поведение и реакция са толкова дълбоко вкоренени в нас и действат автоматично. Често дори не съзнаваме какво ги е породило, кога са се зародили и как сме ги затвърдили във времето.

Началото на Сливането на 5-те елемента се състои от 4 формули:

  1. Създаване на перла от светлина посредством Па Куа символа
  2. Подобряване на вътрешния „климат“, чрез неутрализиране на усещанията за студ, топлина, влажна топлина и сухота от вътрешните органи.
  3. Свързване на сетивата с органите и намаляване на тяхното влияние върху произвежданите от тях емоции.
  4. Изчистване на негативните емоции и отваряне на „библиотеката със спомени“, които се съхраняват в 5-те плътни вътрешни органа: бъбреци, сърце, черен дроб, бели дробове и далак-панкреас.

Сетивата са тези, които внасят информация в тялото. Понякога мирис, вкус и докосване могат да отключат спомен свързан с нашето минало. Ако се вгледаме в нашите спомени, ще видим, че всъщност представляват свързване в едно цяло на обстановка + емоционално прилепване към информацията, която сме получили тогава. Някой припада от удоволствие при даден мирис, примерно, а друг не може да го понася. И това е свързано с нашето минало.

След първоначалното научаване и изпробване на формулите, първите спомени, които се изчиства са свързани с нашите сексуални партньори. Именно в тези връзки са затворени тонове от нашата енергия. Но по-лошото е, че дори връзката с даден човек да е била прекратена преди години и той физически да не е част от нашия живот, то емоционалната и енергийна връзки продължават да стоят. От тази перспектива, колкото повече енергия внасяме в тялото си чрез практиките, толкова повече усилваме тези връзки.

Не е чудно тогава, защо много хора се връщат към своите стари партньори, все едно те ги държат на каишка.

Сливането на 5-те елемента прекратява тези връзки, изчиства тази енергия и я връща в тялото ни и неговите енергийни центрове. Основната пречка, както и при другите даоски практики е, не че самите практики са сложни, дори не и че нямаме време за практика (ако човек е на зор, много бързо му се освобождава време), а че не искаме да прекъснем тези връзки и модели на поведение.

При работата с миналото, добре е човек да започне със създаването на начален списък от хора, примерно до 100 човека, които в момента оказват важна роля в живота му. Хубаво е да включи и своите минали сексуални партньори. Втората графа от списъка съставлява различни събития, в които не са участвали конкретни хора, но са оказали огромно влияние върху живота ни. Примерно да си счупиш крак по време на ски или друга травма. Различни наши страхове, като страх от кучета, примерно, или от публични изяви. Третата графа може да включва модели на поведение, навици и предразсъдъци, които изразходват нашата енергия и причината, която лежи в тяхната основа. Ето и изглед на примерен списък:

таблица прегледПървата и втората колони в списака са самостоятелни. Третата и четвъртата са свързани помежду си

Списъкът може да се усложнява и всеки да го направи по свой начин. С времето списъкът се разширява, докато не включим всички хора и събития от нашия живот.

Ето как се използва списъка: Изваждаме от спомените случка с първия човек в него или неперсонално събитие. Емоциите, които събитието събужда ги усещаме с различните органи. Гняв, ревност, завист, примерно, свързваме с черния дроб. След което изчистваме емоцията, като я насочим към пъпа и енергийното Па Куа, което сме създали там. Областта на пъпа е много силна и важна за нас зона. Това е мястото, през което, чрез пъпната връв, за пръв път сме получавали емоции и буквално сме били свързани с друг човек. След като сме се родили, всички наши енергийни връзки с хората, които срещаме се осъществяват запазват в това място. Но пъпът, както знаем от даоските вътрешни практики, е и центърът на нашето тяло, център, който държи всички атоми в тялото ни в едно цяло, също както черната дупка в центъра на нашата вселена държи всички звезди и планети заедно, да не се разбягат. Подобно на черните дупки, които преработват енергията на вселената, така и нашия център, дан тиен, има свойството да преработва нашата емоционална енергия. Нашият център е място, което постоянно се движи, върти се, и, ако го осъзнаем и можем да насочваме енергия към него, то той може да я преработва и изчиства от емоционалния й заряд. Може и да прекъсва енергийните връзки, които създаваме с други хора, и които връзки командват живота ни по един невидим, но осезаем начин.

Настоящият материал няма за цел да опише детайлно метода, а по-скоро да нахвърли неговите основни принципи. Изчистването на миналото е изключително важна част, без която няма как да практикуваме по натам. То оказва огромно положително влияние върху нашия живот. Това е практически метод, чрез който да оправим нашето минало, така че да не ни въздейства по негативен начин. Също така е практически метод да си върнем цялата загубена и разпиляна енергия и да получим свобода, която се изразява в това да не сме свързани енергийно с други хора.

Това не е метод, с който можем да започнем направо. За него трябва не малка подготовка. Тялото и психиката ни трябва да имат нужната издържливост и сила, с която да можем да понесем всичко онова, което се крие в нашето минало. Не случайно психиката ни е подтиснала различни емоции и събития, защото не е могла да се справи с тях. За да извадим демоните от нашето минало и да можем да се справим с тях, трябват желязна психика и воля, както и тяло, което да ги понесе.