Фън Джициан за придобиването на бойни умения 1
Фън Джициан

Въпреки че бойните изкуства са за умението да се биеш, човек не бива да мисли за бой по време на тренировка. Бойните умения идват естествено след известно време на правилна практика. Човек трябва да практикува нейгун (вътрешни методи), форма, бутащи ръцете (Туй шоу). Бутащите ръце трябва да се практикуват чрез взаимна полза, за да могат учениците да придобият умението да „познават противника“ (Ци Би), без никаква мисъл да се бият. След това човек трябва също да практикува единични движения и техните приложения, свободно изпълнение на приложения, крачен маньовър (footwork) .