Практика „Дишане ветрило“

Дишане ветрило

 

Дишане ветрило е практика за вътрешно обновления, при която, чрез специфично дишане, постепенно достигаме и изчистваме наши предразсъдъци, вярвания, навици и психологични травми от миналото. Първоначално практикуваме вечер, като изживяваме събитията от деня от събуждането сутрин, до началото на практиката. Постепенно, заедно с натрупването на допълнително количество енергия, укрепването на физическото тяло и изчистването на емоции посредством останалите практики от системата, започваме да навлизаме все по дълбоко в нашите спомени.

Практикува се седнал, с изправен гръб. Главата се извива водоравно надясно, брадичката сочи дясното рамо. Започваме да поемаме въздух, докато и заедно с това вдишваме докато брадичката ни започне да сочи лявото рамо. След това издишваме по обратния път. Все едно разгъваме и сгъваме едно ветрило, ако си представим главата ни отгоре.

 

 

 

Дишане ветрило