Още от първата ни среща, Рентао ни учи колко е важно да сме центрирани, подравнени и свързани.

1) Центрирани – емоциите и мислите да бъдат свалени в областта на корема, 4 пръста надолу под пъпа и навътре, „полето на еликсира“, центърът на тежестта, на равновесието, на силата, на интуицията. Вторият мозък.
Когато сме центрирани, ние сме уравновесени, спокойни и в хармония. 95% от вниманието трябва да е в дан тиен(хара) и само 5% да използваме за ежедневните ни задачи.

2) Подравнени – спомняте ли си за трите съкровища (има картинка по-надолу в групата)? Когато долният ни център, този под пъпа(тяло и сексуална енергия), сърдечния ни център(емоциите, Чи – жизнена сила) и менталният ни център, този в главата, седалището на рационалния ум, бъдат свързани на ниво тяло, като три перли, тогава те са подравнени. Сексуалната ни енергия подхранва жизнената, а двете подхранват менталната. Като три топки, които са съединени от тънка вертикална линия.

3) Свързани – когато сме центрирани и подравнени, автоматично сме свързани. Свързани с всичко около нас, със силите, които ни направляват и влияят. С електромагнитното поле на Земята, излъчвано от нейното ядро, с Луната, която влияе на много от циклите в природата, със Слънцето и останалите небесни тела, чиято енергия подхранва живота на Земята и също така му влияе.

Златното яйце

Ако всичко написано по-горе е налице, човек изпада автоматично в естественото си състояние: изпълнен с покой, в мир със себе си и света, в хармония с невъобразимите сили, които направляват цялата вселена. Интуицията се разгръща, емоциите са уравновесени, а жизнената енергия силна. Рационалният ум е спокоен и творчески настроен, вместо да търси проблеми и да прави бели.

Целта на даоските практики е човек да бъде естествен и това се получава, когато е в хармония със заобикалящата го среда, свързан с нея, буден за ставащото вътре в него и около него.

Това знание се учи с цялото тяло, а не само с ума.