Има много популярни митове, легенди и истории, които се разказват „край лагерния огън“. В кои от тях вярвате и в кои не? Анкетата е анонимна, така че можете да изложите всички свои вярвания. Благодаря на отзовалите се!