Целта на тази първа анкета е да бъде огледало: давайки отговор, да откриете нещо, за което не сте мислили или пък не сте формулирали точно по този начин. Анкетата е напълно анонимна. В края на седмицата ще направя кратко обобщение на резултатите. 🙂

Вижте отговорите на анкетата