Във всяка духовна традиция се говори за способности или чудеса. За едни те са пречка, за други са знак, че се върви в правилна посока. Или и двете. Много хора говорят и вярват, но колко реално имат такива? Причини да се крие човек има много. Други тръбят на всеослушание, без да им пука от присмеха и определението, че са луди. Това е анкета, за вещери, баячки, гадатели, лечители, шамани, медитиращи и левитиращи, горещи с мъртвите, с животните, с вселената и всичко останало…

Осмелявате ли се да споделите?