От известно време подготвям серии от Дао Ин, които да се изпълняват т.нар. „йога люлка“. Целта ми е да направя нещо, което да заинтригува хората, които искат повече мускули и движение, но в същото време да бъде и вход към системата от даоски практики. В самите групи от движения, които разработвам, включвам практиките на „Вътрешната усмивка“, „Лечебните звуци“, активиране на златния център и трите огъня, активиране на меридианите, плавно съчетаване на покой и движение, Ин и Ян. Държа да спомена, че в упражненията съм използвал и пози от въздушната Йога, като съм ги нагласил да служат за целите на даоската практика. Общо взето всички разполагаме с определен брой крайни движения, като в този случай по-важна се явява вътрешната практика и медитация.

След многократни проби и грешки, мога да представя първите две серии:

01_AERIAL_YOGA_CLH

Първа серия: Основи – упражнения за поясните мускули и златния център.
1. Реката тече в долината
2. Активиране на бълбукащ извор и Лао Гун
3. Крокодилът вдига глава
4. Маймуната прегръща колене
5. Драконът играе с опашката си
6. Крокодилът се прозява
7. Опашка на делфин
8. Гъсеницата пълзи
9. Маймуната се протяга

Целта на серията е да укрепи поясните мускули и мускулите в средната част на тялото. Охлаждане на огъня в сърцето и затопляне на водата в бъбреците. Съзнателност за Минг Мен, начало на формиране на златната топка – съзнателност за долния Дантиен. Активиране на меридианите на пикочен мехур, далак, черен дроб, бъбреци и перикард.

aerial-yogaВтора серия:

1. Дървото протяга клони и диша (звук на белия дроб)
2. Диагонално летене
3. Перинеумно дишане (свързване със земната сила, отваряне на „куа“)
4. Бебето се смее в люлката
5. Железен мост
6. Бамбукът се огъва (сухожилна сила – обтягане)
7. Обтягане в три посоки (активиране на трите огъня) – сухожилия на краката
8. Маймуната се покланя (гръб)
9. Паунът гледа опашката си (звук на далака и черния дроб) – гръбнак
10. Водният бивол излиза от водата (активиране на трите дан тиена) – заземяване
11. Диагонално протягане
12. Героят лети