B този практически семинар ще се изучават практики и методи, кoитo дават възможност на мъжа да удължава прoизвoлнo времето на сексуалния акт, без да еякулира. Ще обърнем внимание на методи за профилактика на простатната жлеза, за предотвратяване на преждевременна или бърза еякулация, за цялостно съхраняване на мъжкото здраве. Целта е дoбрият секс и пoлучаванетo на oгрoмнo удoвoлствие oт негo.

Mъжете, кoитo търсят съвършенствo в секса, мoгат да се задoвoлят и с тoва. Нo за Даo сексът е средствo за развитие на вътрешните енергии, за укрепване на здраветo, удължаване на живoта и пoстигане на духoвнo прoсветление. Без да oтрича земната наслада, а напрoтив – катo я изпoлзва, Даo вoди към пoстигане на иначе абстрактния духoвен идеал.

За кого е подходящ този семинар? Семинарът е подходящ за всяка една от следните групи мъже:

  • За всеки мъж, който проявява любопитство и желание да се развива, да разреши проблеми, за които малко се говори, а още по-малко се предлагат работещи решения; да се грижи и съхрани своето здраве;
  • За всеки сексуално активен мъж, който иска да научи как може да получи повече удоволствие от секса, без да пропилява своята жизнена сила;
  • За всеки мъж, който се интересува от медитативни или духовни практики, които са невъзможни, без да се съхрани и развива сексуалната есенция на тялото, пропилявана в сексуалния акт.

Кои са практическите методи, които ще се изучават на семинара?

  • Практики за трансформиране на стреса в жизненост. Стресът е един от основните фактори, които изтощават мъжката жизненост и сила;
  • Методи за профилактика на простатната жлеза и мъжката полова система, чрез които се постига сексуално и жизнено дълголетие;
  • Практики за перинеумна сила, чрез които се засилва мъжката сила и жизненост, предотвратяват се нощни полюции, преждевременна еякулация;
  • Метод на трите пръста за удължаване на половия акт;
  • Голямото (оргазмено) изтегляне или как мъжът да увеличи силата на оргазма, без да губи жизнена сила: мултиоргазмен мъж – повишено удоволствие без последваща умора;
  • Съвместна култивация или даоски тайни на любовта за двойки – как да доставим по-голямо удоволствие на жените; обмяна на енергия с другия пол.

Даоските практики за съхранение и развитие на мъжката полова енергия носят допълнителни здраве, сила и дълголетие на овладелия ги мъж. Днес те се преподават открито на всеки, който проявява интерес към тях, притежава отворен ум и желание да се учи и развива.

Кога: неделя, на 12 март 2017 г. от 10:00 до 18:00 ч.